212.18 વાર નો નેટ પ્લોટ

Description

212.18 વાર નો નેટ પ્લોટ વેચાણથી આપવાનો છે , રાયસન પેટ્રોલ પમ્પ ની સામે , કોબા હાઇવે , ગાંધીનગર

Address

  • City Gandhinagar

Details

Updated on September 2, 2020 at 5:44 pm
  • Property Type: Plot
  • Property Status: For Sale

Contact Information

View Listings
Goproperty
  • Goproperty

Enquire About This Property

By submitting this form I agree to Terms of Use

Compare listings

Compare
Goproperty
  • Goproperty